CZĘŚCI AUDI / VW tel. 71 333 55 22
CZĘŚCI OPEL tel. 71 792 46 29
CZĘŚCI MERCEDES / FORD / BMW tel. 71 367 5000

Zawartość koszyka

Wyszukiwarka

Kontakt
AUDI / VW tel. 71 333 55 22
OPEL tel. 71 792 46 29
MERCEDES / FORD / BMW tel. 71 367 5000

Email motoshop@auto-plus.pl

  Zadaj pytanie on-line
  Ask a question online
Wysyłka
Rodzaj cena
Rodzaj cena
Rodzaj cena
Rodzaj cena

Wyszukaj w ofercie

Znajdź dowolny numer

Znajdź w opisach

Karta towaru 007950006900

007950006900MAGNETI MARELLI

Tester akumulatora i alternatora MAGNETI MARELLI z drukarką

Battery Tester z oferty Magneti Marelli to uniwersalny tester pozwalający sprawdzić zarówno kondycję samego akumulatora, jak i współpracujących z nim elementów – alternatora oraz rozrusznika.

 

netto

brutto

cena

24,39

30,00

dostępność
doba
Fotografia produktu MAGNETI MARELLI 007950006900 Tester akumulatora i alternatora MAGNETI MARELLI z drukarką Battery Tester z oferty Magneti Marelli to uniwersalny tester pozwalający sprawdzić zarówno kondycję samego akumulatora, jak i współpracujących z nim elementów – alternatora oraz rozrusznika.

Informacje dodatkowe

brak informacji dodatkowych

Test akumulatora i alternatora 7950006900 MM
Tester akumulatora, sprawności ładowania i wartości
spadków napięcia, wyposaSony w drukarkę. Battery
Tester z oferty Magneti Marelli to uniwersalny tester
pozwalający sprawdzić zarówno kondycję samego akumulatora,
jak i współpracujących z nim elementów – alternatora
oraz rozrusznika, ponadto istnieje moSliwość
sprawdzenia spadków napięcia pod obciąSeniem rozrusznika,
a takSe odbiorników wykorzystywanych podczas
jazdy (ogrzewanie szyby, światła itp.). Wszystkie operacje,
podobnie jak sam wydruk, mogą być przedstawione
w języku polskim.
Testy akumulatora:
- napięcie bieSące
- prąd rozruchowy
- graficzne procentowe zestawienie stanu akumulatora oraz
stopnia jego naładowania.
- zalecenia odnośnie akumulatora (naładować, wymienić,
pilnie wymienić)
Wszystkie testy moSna wykonać na akumulatorach: Selowych,
AGM (bezobsługowy), VRLA (częściowo bezobsługowy),
SLI (standardowy). Prąd rozruchowy moSe zostać
podany według jednej z norm: SAE, EN, IEC, DIN oraz JIS.
Testy w pojeździe:
- spadek napięcia przy zapalaniu
- test ładowania bez obciąSenia (sprawdzający alternator
oraz regulator napięcia)
- test ładowania pod obciąSeniem (sprawdzający równieS
sprawność pokładowych urządzeń elektrycznych)
- test stabilności napięcia (sprawdzający regulator
napięcia oraz diody alternatora)
Drukarka:
wszystkie testy wykonane za pomocą MM Battery Testera
moSna nie tylko przejrzeć na duSym i czytelnym wyświetlaczu
wyposaSonym w regulację podświetlenia, ale równieS
natychmiast wydrukować, korzystając z wbudowanej drukarki.
Wydruk taki zawiera wszystkie dane sprawdzone podczas
testu, dając klientowi pełną informację zarówno o
stanie akumulatora, jak ialternatora oraz regulatora
napięcia. MM Battery Tester to urządzenie wyjątkowo proste
w obsłudze i przyjazne uSytkownikowi. Wszelkie dostępne
badania wykonuje się krok po kroku, według instrukcji
podawanych przez tester.
Test akumulatora:
Po podłączeniu zacisków MM Battery Tester włącza się
samoczynnie. Na ekranie pojawia się pytanie o rodzaj testu
(akumulatora lub systemów w samochodzie), po wyborze
testu akumulatora, naleSy określić rodzaj diagnozowanej
baterii (Selowa, AGM, VRLA, standardowa). Następnie pada
pytanie o deklarowany prąd rozruchowy oraz normę,
według której jest podany. Po uzupełnieniu tych informacji
MM Battery Tester przechodzi do testu, po którym pada
pytanie o wydruk (moSliwe jest wydrukowanie wyników lub
pominięcie tego etapu).
Test systemu:
Po wybraniu testu systemu MM Battery Tester podaje
niezbędne czynności, krok po kroku:
- wyłączyć wszelkie obciąSenia, uruchomić silnik – sprawdzenie
spadków napięcia podczas uruchamiania
pojazdu, po rozruchu tester informuje o wartości
napięcia oraz o jej zgodności z normą;
- wcisnąć enter dla testu ładowania – MM Battery
Tester sprawdza napięcie w układzie podczas normalnej
pracy silnika, bez obciąSeń;
- włączyć urządzenia obciąSające instalację – sprawdzenie
wydajności alternatora oraz włączonych urządzeń (w przypadku
nieprawidłowości napięcie moSe spaść poniSej
akceptowalnego poziomu). W międzyczasie MM Battery
Tester sprawdza stabilność napięcia podczas całego testu,
podając informację o skuteczności działania diod alternatora.
Wyniki testu systemu równieS moSna wydrukować.

motoShop wersja 2.20.251 ©2004-2018 NIKO